rssfbbip

lewy-panel 01lewy-panel 01lewy-panel 01

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

O naszym mieście

Dzieje nazwy i herbu miasta Piekary Śląskie

  • ... Po raz pierwszy nazwa „Pecare” została wymieniona w dokumencie biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa, datowanym na 2 X 1277 r. Dokument wspominał o utworzeniu nowej parafii z siedzibą w Kamieniu (obejmującej w znacznej części obszar dzisiejszych Piekar). Dwa dni później wystawiono inny dokument, gdzie nazwę miejscowości podaje się już jako „Pekare”. Po raz kolejny nazwa pojawia się o wiele później, gdyż dopiero w dokumencie datowanym na 27 V 1480 r. Tekst mówi, iż wieś została założona w 1420 r., co raczej nie może odpowiadać prawdzie. Podobno miała zostać założona przez księcia kozielskiego Konrada, który ją później zastawił rodzinie Synowców (Mikołaj był kasztelanem krakowskim, Jan podkomorzym). Ci z kolei mieli ją odstąpić niejakiemu Mrokowowi de Luznicze...

Narodziny i rozwój kultu maryjnego w Piekarach Śląskich

  • ... Piekary Śląskie są bez wątpienia najbardziej znane dzięki cudownemu obrazowi Matki Boskiej Piekarskiej i corocznym pielgrzymkom, jakie wierni odbywają do piekarskiej bazyliki. Początki kultu maryjnego są ściśle związane z historią miasta. W latach 70. XVII w. panem Bytomia i okolic był Leon Ferdynand Henckel von Donnersmarck. Jego ziemie znajdowały się na obszarze podległym władzy austriackich Habsburgów. Były to ciężkie czasy. Przez Europę przetoczyła się wojna 30-letnia, co jakiś czas wybuchały lokalne konflikty. Każda wojna ciągnęła za sobą przemarsze obcych wojsk, nędzę i głód, a co najgorsze, dziesiątkujące ludzi epidemie...

Życie i działalność księdza Jana Ficka

  • ... Jan Alojzy Nepomucen Ficek (oryginalna pisownia nazwiska Fietzek) urodził się 9 V 1790 r. w Dobrzeniu Wielkim, w rodzinie drobnych rolników. Jego rodzicami byli Józef i Maria z domu Pampuch. W rodzinnej miejscowości rozpoczął naukę w szkole elementarnej, którą kontynuował w Strzeleczkach, w powiecie prudnickim. Tam również rozpoczął edukację muzyczną, za którą płacił pracując w gospodarstwie domowym nauczyciela i pilnując jego dzieci. W 1808 r. rozpoczął naukę w Seminarium Nauczycielskim w Głogówku i ukończył ją w 1810 r. Miał podjąć pracę w Krapkowicach jako pomocnik nauczyciela, ale nagle zmienił całe swoje życiowe plany, gdyż postanowił zostać kapłanem. Dzięki pomocy materialnej brata, wikarego w Prószkowie (parafia pod Opolem) ukończył dwie klasy gimnazjalne we Wrocławiu, a od 1814 r. rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim...

Wawrzyniec Hajda – „Śląski Wernyhora”

  • ... Był jedną z najciekawszych postaci w historii Piekar Śląskich. Urodził się w 1844 r. w Bobrownikach, które dzisiaj są częścią Tarnowskich Gór. Jako dziecko uwielbiał literaturę polskich romantyków. Niestety los potraktował go bardzo okrutnie. Pracował jak większość śląskich mężczyzn na kopalni, gdzie w wieku 27 lat stracił wzrok na skutek eksplozji dynamitu. Jego niepełnosprawność nie była przeszkodą, aby dalej kształcić się z zakresu literatury, historii i religii. Nie mógł samodzielnie czytać, ale od tego momentu jego lektorem stała się żona...

„Górnośląski Lipsk” – tradycje wydawnicze Piekar Śląskich

  • ... Dla mieszkańców Śląska poszukiwanie polskiego słowa pisanego stało się szczególnie istotne w momencie, gdy Śląsk przeszedł pod panowanie pruskie, a Rzeczpospolita Szlachecka zakończyła swój samodzielny byt państwowy. Pamiętano o polskich korzeniach i szukano polskiego słowa, jednak władze pruskie nie zezwalały na druk polskich książek i czasopism. Pierwsze próby drukowania książek po polsku wyszły ze strony Józefa Lompy w 1840 r. Władze nie wyraziły wówczas zgody. Dwa lata później tego samego bezskutecznie próbował proboszcz bytomskiej parafii Najświętszej Marii Panny Józef Szafranek. Nie udało się również Fryderykowi Weilshäuserowi z Opola, który chciał tam wydawać polską gazetę...

Kopiec Wyzwolenia

  • ... Kopiec jest jednym z symboli Piekar Śląskich. Dziś jednak często przejeżdżamy koło niego obojętnie, czasami zatrzymamy się dla podziwiania pięknej panoramy. Znają go wszyscy, ale niewielu tak naprawdę ludzi wie, jak ogromnym wysiłkiem został wzniesiony, jak wiele ludzkiej pracy i wysiłku kosztował każdy metr jego budowy, jak wiele polskich tragedii, krwi i łez w sobie zawiera. Wszystko zaczęło się w dniu 20 VIII 1930 r., w dziesiątą rocznicę II Powstania Śląskiego, kiedy to odbył się w Wielkich Piekarach zlot powstańców śląskich, komisarzy i mężów zaufania z okresu akcji plebiscytowej. Na owe spotkanie przybyli mieszkańcy Lwowa (głównie absolwenci wyższych szkół), którzy w 1920 r. pomagali na Śląsku Polakom w czasie plebiscytu i powstań...

Piekary Śląskie miastem fortyfikacji

  • ... Na terenie Piekar Śląskich znajduje się jeden z najciekawszych i najstarszych odcinków Obszaru Warownego „Śląsk” (w dalszej części tekstu używamy skrótu OWŚ). Terminem tym określamy linię stałych fortyfikacji, budowaną na granicy polskiej części Śląska w latach 30. XX w. Miała ona zabezpieczyć Centralny Rejon Przemysłowy (tak wtedy określano przemysłową część polskiego Śląska) przed ewentualną agresją niemiecką. Decyzja o budowie tych obiektów zapadła na początku lat 30., kiedy w Niemczech objął władzę reżim hitlerowski i groźba ataku na Polskę stawała się całkiem realna. Mimo, że wcześniej polscy sztabowcy unikali budowy tego typu założeń obronnych (ze względu na ich koszty), to Śląsk wydawał się terenem niezmiernie zagrożonym i dlatego zdecydowano się na umocnienie granicy...


Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach
ul. Bytomska 157
41-940 Piekary
list: info@piekary.pl
Telefon: (32) 768-14-27
Faks: (32) 768-14-27